Publication
Title
Gendergevoeligheid van de Belgische ontwikkelingssamenwerking: bevindingen, analyse en aanbevelingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Grenzen, geweld en gender: internationale betrekkingen feministisch bekeken / Wiercx, J. [edit.]; e.a.
Publication
Brussel : VUB Press , 2010
ISBN
978-90-5487-614-4
Volume/pages
p. 85-109
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.01.2010
Last edited 04.03.2024
To cite this reference