Publication
Title
Het beeld van Ruusbroec in de Middelnederlandse handschriften
Author
Language
Dutch
Source (book)
Siet, de brudegom comt: facetten van Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (1293-1381) / Mertens, Thom [edit.]
Publication
Kampen : Kok , 1995
Volume/pages
p. 65-82,91
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference