Title
De richtlijn verhandelbare emissierechten: een overzicht van het besluitvormingsproces inzake Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
article
Publication
Brugge ,
Subject
Sociology
Law
Source (journal)
Burger bestuur & beleid : tijdschrift voor bestuurskunde en bestuursrecht. - Brugge, 2003 - 2014
Volume/pages
5(2008) :3 , p. 253-275
ISSN
1379-5732
vabb
c:vabb:268715
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle