Publication
Title
De status van langdurig ingezetene: naar meer stabiliteit en mobiliteit voor onderdanen uit derde landen met een duurzaam verblijf in de EU
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht / Vlaams Minderhedencentrum. - Brussel
Publication
Brussel : 2009
ISSN
0776-8605
Volume/pages
(2009), p. 277-290
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 03.02.2010
Last edited 21.10.2014
To cite this reference