Publication
Title
De samenloop van grondrechten in het Belgisch rechtsbestel
Author
Language
Dutch
Source (book)
Preadviezen ; Vereniging voor de Vergelijkende Studie van het Recht van België en Nederland
Publication
Den Haag : Boom Juridische Uitgevers, 2008
Volume/pages
p. 81-141
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 10.02.2010
Last edited 23.12.2015
To cite this reference