Publication
Title
Evolutie in evaluatie: wijzigende visies, andere criteria en methoden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Efficiëntie en effectiviteit in de publieke sector: op naar een evidence-based beleid? Politicologenetmaal, 28-29 mei 2009
Publication
Nijmegen : 2009
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.02.2010
Last edited 17.06.2024
To cite this reference