Publication
Title
De militaire, historische en museale site van de Commandobunker te Kemmel: historische karakterisering als aanzet tot 'character based management' van het recente verleden (1914-heden); 1
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bulletin van het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis: bijdragen tot de studie van het militaire erfgoed = Bulletin du Musée royal de l'armée et d'histoire militaire: contributions à l'étude du patrimoine militaire
Publication
2007
Volume/pages
1 (2007) , p. 174-193
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 12.02.2010
Last edited 04.03.2024
To cite this reference