Publication
Title
Comorbide angststoornissen en stoornissen in alcoholgebruik bij bipolaire I-stoornis; onderzoek in een Vlaamse populatie
Author
Abstract
achtergrond Bipolaire I-stoornis (bpi) is een invaliderende psychiatrische aandoening die frequent samengaat met comorbide psychiatrische en somatische stoornissen. Studies in het buitenland tonen sterk verhoogde prevalenties van angststoornissen en stoornissen in alcoholgebruik bij patiënten met bpi, maar in de Vlaamse populatie werd dit niet eerder gerapporteerd. doel Bepalen van de prevalentie van angststoornissen en van stoornissen in alcoholgebruik bij Vlaamse ambulante patiënten met bpi in remissie, en nagaan of de comorbiditeit van deze stoornissen gepaard gaat met een vroegere beginleeftijd van bpi. methode Gestructureerd interview aan huis bij 69 patiënten met bpi in remissie en vergelijking met de Belgische prevalenties uit de European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (esemed). resultaten Zowel de prevalenties van de stoornissen in alcoholgebruik (15 van de 69 patiënten of 21,7%) als die van de angststoornissen (17 patiënten of 24,6%) waren verhoogd ten opzichte van de algemene bevolking (8,1 en 13,2% respectievelijk). Onder de angststoornissen werden verhoogde prevalenties gevonden voor de paniekstoornis, de sociale fobie en de posttraumatische stressstoornis. Er werd geen significante samenhang gevonden tussen de comorbiditeit en de beginleeftijd van de ziekte. conclusie De prevalenties van angst- en alcoholgebonden stoornissen in een ambulante Vlaamse populatie van patiënten met bpi in remissie zijn verhoogd.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, 1972, currens
Publication
Utrecht : 2010
ISSN
0303-7339 [print]
1875-7456 [online]
Volume/pages
52 :2 (2010) , p. 69-78
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 17.02.2010
Last edited 04.03.2024
To cite this reference