Publication
Title
De inkleuring van het recht door toedoen van nieuwe culturen: een aanzet tot de sociaal-wetenschappelijke studie van de impact van migratie op het rechtsvormingsproces in Nederland en België
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migranten kleuren het recht in: over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht. - Leuven, 1997
Source (series)
Minderheden in de samenleving. - Leuven; 3
Publication
Leuven : Acco , 1997
ISBN
90-334-3522-5
Volume/pages
p. 15-24
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.02.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference