Publication
Title
Naar de zaak van de grond: het grond- en pandenbeleid in het Vlaamse Gewest
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Planologisch nieuws : tijdschrift voor planning, ruimtelijke ordening, stedebouw & huisvesting / Vlaamse Federatie voor Planologie. - Gent, 1980 - 1999
Publication
Gent : Vlaamse Federatie voor Planologie, 1997
ISSN
0774-1537
Volume/pages
(1997), p. 287-300
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 18.02.2010
Last edited 06.12.2013
To cite this reference