Publication
Title
Naar de zaak van de grond: het grond- en pandenbeleid in het Vlaamse Gewest
Author
Language
Dutch
Source (book)
De recente evoluties en knelpunten in de ruimtelijke ordening en de stedenbouw, 1993-1997: verslagboek van de studiedagen georganiseerd op 24 oktober 1997 aan de UG en op 6 november 1997 aan de KU Leuven / Hubeau, Bernard [edit.]; e.a.
Publication
Brugge : Die Keure , 1997
Volume/pages
p. 199-258
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.02.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference