Publication
Title
Diversiteit, vertegenwoordiging en onderzoek in België
Author
Language
Dutch
Source (book)
Gezien, gehoord, vertegenwoordigd? Diversiteit in de Belgische politiek / Celis, Karen [edit.]; e.a.
Publication
Gent : Academia , 2010
ISBN
978-90-382-1537-2
Volume/pages
p. 3-26
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 23.02.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference