Publication
Title
Silence! On tourne... Een virtuele rondleiding in een open leercentrum tijdens een les Frans van de Derde graad
Author
Language
Dutch
Source (book)
Didactiek van het open leercentrum : begeleid zelfstandig leren implementeren. - Mechelen, 2006
Source (series)
Begeleid zelfstandig leren. - Mechelen, 2002 - 2011; 2006: 1
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn , 2006
ISBN
978-90-301-8931-2
978-90-301-9002-8
Volume/pages
p. 19-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 24.02.2010
Last edited 04.03.2024
To cite this reference