Publication
Title
Çokkültürlü Avrupa kentinde diasporik Türk sinema kültürü: Belçika'daki Türk filmi gösterimlerinin yapisal bir analizi
Author
Language
English
Source (book)
Avrupa' da medya, kültür ve kimlik / Arslan, Savas [edit.]; e.a.
Publication
Istanbul : Bahcesehir University Press , 2009
ISBN
9789756437933
Volume/pages
p. 272-291
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.02.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference