Publication
Title
Voegwoordflexie en pronominale clitisering: waarin Vlaams en Brabants (bijna) elkaars tegengestelden zijn
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Taal en tongval : tijdschrift voor dialectologie. - Antwerpen, 1949, currens
Publication
Antwerpen : Dialektcentrale, 1994
ISSN
0039-8691 [print]
2215-1214 [online]
Volume/pages
46(1994), p. 108-131
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference