Publication
Title
Voegwoordflexie en pronominale clitisering: waarin Vlaams en Brabants (bijna) elkaars tegengestelden zijn
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Taal en tongval : tijdschrift voor dialectologie. - Antwerpen, 1949, currens
Publication
Antwerpen : Dialektcentrale , 1994
ISSN
0039-8691 [print]
2215-1214 [online]
Volume/pages
46 (1994) , p. 108-131
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.10.2008
Last edited 04.03.2024
To cite this reference