Publication
Title
Voorstel van reglement op de verhuring van bepaalde woongelegenheden: van matrassenreglement naar kamerreglement in Antwerpen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : 1996
Volume/pages
2 v.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.03.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference