Publication
Title
Verzoener en versterker van tegenstellingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
De beiaard : een politieke geschiedenis. - Leuven, 2009
Publication
Leuven : Universitaire Pers, 2009
ISBN
978-90-5867-753-2
Volume/pages
p. 211-224
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
De beiaard : een politiek geschiedenis
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 13.03.2010
Last edited 23.12.2015
To cite this reference