Publication
Title
Uitzonderingswetgeving inzake huurovereenkomsten en 'het toezicht op het gebruik van eigendom'(art.1, al.2 Eerste Protocol EVRM): noot onder EHTM, Scollo, 28 september 1994
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Mensenrechten : jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten. - Antwerpen, 1993 - 2002
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1372-4665
Volume/pages
(1995/96) , p. 264-268
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 16.03.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference