Title
Uitzonderingswetgeving inzake huurovereenkomsten en 'het toezicht op het gebruik van eigendom'(art.1, al.2 Eerste Protocol EVRM): noot onder EHTM, Scollo, 28 september 1994
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Mensenrechten : jaarboek van het Interuniversitair Centrum Mensenrechten. - Antwerpen, 1993 - 2002
Volume/pages
(1995/96) , p. 264-268
ISSN
1372-4665
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle