Publication
Title
Burgerschap en politieke participatie
Author
Language
Dutch
Source (book)
Migranten kleuren het recht in: over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht. - Leuven, 1997
Source (series)
Minderheden in de samenleving. - Leuven; 3
Publication
Leuven : Acco, 1995
ISBN
90-334-3522-5
Volume/pages
p. 25
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Migranten kleuren het recht in : over de bijdrage van nieuwe minderheden tot het recht
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.03.2010
Last edited 11.09.2014
To cite this reference