Publication
Title
Studentenhuisvesting: gewestelijke, federale en gemeentelijke bevoegdheden en mogelijkheden
Author
Language
Dutch
Source (book)
Studentenhuisvesting: verslagboek van de studiedag studentenhuisvesting de huur van studentenkamers onder de loupe / Hoestenberghe, van, Lieve [edit.]
Publication
Leuven : KULeuven Studentenvoorzieningen , 1995
Volume/pages
p. 1-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 16.03.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference