Publication
Title
Onderzoekschool arbeid, welzijn en sociaal-economisch bestuur: nieuwe banen voor het facultaire onderzoek
Author
Language
Dutch
Publication
Utrecht : Faculteit Rechtsgeleerdheid , 1994
Volume/pages
31 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.03.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference