Title
Mag de tuchtoverheid wachten op de uitspraak van de strafrechter, gelet op de redelijketermijneis in tuchtzaken? (noot onder RvS 20 februari 2009, nr. 190.728, Darville) Mag de tuchtoverheid wachten op de uitspraak van de strafrechter, gelet op de redelijketermijneis in tuchtzaken? (noot onder RvS 20 februari 2009, nr. 190.728, Darville)
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
annotation
Publication
Brussel ,
Subject
Law
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Volume/pages
(2009) , p. 263-270
ISSN
0775-3217
vabb
c:vabb:269215
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle