Publication
Title
Mag de tuchtoverheid wachten op de uitspraak van de strafrechter, gelet op de redelijketermijneis in tuchtzaken? (noot onder RvS 20 februari 2009, nr. 190.728, Darville)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gemeenterecht. - Brussel
Publication
Brussel : 2009
ISSN
0775-3217
Volume/pages
(2009), p. 263-270
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 02.04.2010
Last edited 28.02.2018
To cite this reference