Publication
Title
Visie van familieleden op therapiebeperking en euthanasie bij mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking die verblijven in een woonvoorziening
Author
Language
Dutch
Source (journal)
TGE : tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek. - Assen
Publication
Assen : 2009
ISSN
1572-0179
Volume/pages
19:1(2009), p. 7-12
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 08.04.2010
Last edited 21.10.2014
To cite this reference