Publication
Title
Visie van familieleden op therapiebeperking en euthanasie bij mensen met een (zeer) ernstige meervoudige beperking die verblijven in een woonvoorziening
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor gezondheidszorg en ethiek. - Assen, 2003, currens
Publication
Assen : 2009
ISSN
1572-0179
Volume/pages
19 :1 (2009) , p. 7-12
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 08.04.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference