Publication
Title
Europeesrechtelijke grenzen aan de verdeling van fiscale bevoegdheden in een federale staatsstructuur
Author
Language
Dutch
Source (book)
De gelaagde welvaartsstaat: naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa? / Cantillon, B. [edit.]; e.a.
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2010
ISBN
978-94-0000-029-2
Volume/pages
p. 259-285
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.04.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference