Publication
Title
Recent opgestart onderzoek waterplanten: invloed van maaitijdstip op de soortensamenstelling in de waterlopen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
ANTenne: tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie
Publication
2010
Volume/pages
4 :2 (2010) , p. 6-7
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 29.04.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference