Title
Recent opgestart onderzoek waterplanten: invloed van maaitijdstip op de soortensamenstelling in de waterlopen
Author
Faculty/Department
Faculty of Sciences. Biology
Publication type
other
Publication
Subject
Biology
Source (journal)
ANTenne: tijdschrift van de Antwerpse Koepel voor Natuurstudie
Volume/pages
4(2010) :2 , p. 6-7
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle