Publication
Title
Naar een gelaagde welvaartsstaat? Over de relatieve autonomie van regionaal sociaal beleid?
Author
Language
Dutch
Source (book)
De gelaagde welvaartsstaat: naar een Vlaamse sociale bescherming in België en Europa? / Cantillon, Bea [edit.]; et al.
Publication
Antwerpen : Intersentia , 2010
ISBN
978-94-000-0029-2
Volume/pages
p. 49-60
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 04.05.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference