Publication
Title
De lotgevallen van een oude Breughel in het IPR-goederenrecht (noot onder Antwerpen 3 december 2007)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2008
ISSN
1782-3463
Volume/pages
23(2008-2009), p. 965-968
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 06.05.2010
Last edited 12.01.2018
To cite this reference