Publication
Title
De herverdeling van de Nederlandse boekenmarkt: Vlaamse uitgevers en hun gevecht tegen de bierkaai
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Boekblad: nieuwsblad voor het boekenvak. - Amsterdam, 1980 - 2001
Publication
Amsterdam : 2010
ISSN
0167-4765
Volume/pages
177 :3 (2010) , p. 20-23
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 11.05.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference