Publication
Title
Generations & gender panel study: pilootstudie Golf 1, juni-juli 2007: evaluatierapport neergelegd in het kader van het AGORA-programma (AG-00-128) wetenschappelijke ondersteuning van het GGP
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : Statistics Belgium , 2007
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
External links
Record
Identifier
Creation 18.05.2010
Last edited 22.08.2023
To cite this reference