Publication
Title
'Getemd maar rusteloos'. De Zuiderzee verbeeld: een multidisciplinair onderzoek
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Gewina: tijdschrift voor de geschiedenis der geneeskunde, natuurwetenschappen, wiskunde en techniek. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2009
ISSN
0928-303X
Volume/pages
4 :2 (2009) , p. 240-241
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.05.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference