Publication
Title
Effectieve feedback als hefboom voor begeleid zelfstandig leren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Begeleid zelfstandig leren . Bijwerking. - Mechelen : Wolters Plantyn, 2005
Publication
Mechelen : Wolters Plantyn : 2010
ISSN
1783-0621
Volume/pages
25 (2010) , p. 15-37
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 28.05.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference