Publication
Title
IBL in tijden van just in time: een doorlichting van het IBL in de bibliotheken van UGent
Author
Language
Dutch
Publication
Gent : 2010
ISBN
978-90-5223-005-4
Volume/pages
88 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 01.06.2010
Last edited 04.03.2024
To cite this reference