Publication
Title
Bevoegdheidsverdeling en solidariteitskringen in een gelaagde welvaartsstaat: elementen voor een rationeel debat over de ruimte voor een Vlaams sociaal beleid
Author
Language
Dutch
Source (series)
CSB-berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck ; 2010:03
Publication
Antwerpen : UA , 2010
Volume/pages
16 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.06.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference