Publication
Title
Inkomen en diversiteit: onderzoek naar de inkomenspositie van migranten in België
Author
Language
Dutch
Source (series)
CSB-berichten / UA, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck ; 2010:02
Publication
Antwerpen : UA , 2010
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.06.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference