Publication
Title
De Arnhemse mystieke preken in context
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden / Ruusbroec-Genootschap [Antwerpen] - Antwerpen, 1927, currens
Source (series)
Ons geestelijk erf ; 81:1
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen , 2010
ISSN
0774-2827
Volume/pages
150 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 14.06.2010
Last edited 02.02.2024
To cite this reference