Title
De S-BVBA: goede of valse start
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Antwerpen ,
Subject
Law
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Volume/pages
41(2009/2010) , p. 1714-1726
ISSN
1782-3463
vabb
c:vabb:288211
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan een nieuwe vennootschapsvorm, de BVBA «Starter», afgekort S-BVBA, ingevoerd door de wet van 12 januari 2010. Deze bijdrage behandelt de eigenheden van deze nieuwe vennootschapsvorm die kan worden opgericht met een kapitaal van e´e´n euro, en duidt op specifieke problemen bij de toepassing van deze wet.
Handle