Publication
Title
Verandering en stabiliteit van beslissingsregels tijdens de campagne van 2009
Author
Language
Dutch
Source (book)
De stemmen van het volk: een analyse van het kiesgedrag in Vlaanderen en Wallonië op 7 juni 2009 / Deschouwer, Kris [edit.]; et al
Publication
Brussels : VUBPress , 2010
ISBN
9789054877356
Volume/pages
p. 51-74
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.06.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference