Publication
Title
**Chlamydophila pneumoniae** en atherosclerose: onvoldoende bewijs voor een verband
Author
Abstract
Gedurende de laatste 15 jaar werd veel aandacht besteed aan een mogelijk verband tussen Chlamydophila pneumoniae en atherosclerose. Daartoe werden C. pneumoniae-antistoffen in sera van patiënten met atherosclerose bepaald en werd C. pneumoniae opgespoord in aangetaste bloedvaten en in circulerende witte bloedcellen door elektronenmicroscopie, kweek, PCR en immunohistochemie. T evens werden patiënten met atherosclerose in een aantal studies behandeld met antibiotica. Deze onderzoeken leverden tegenstrijdige resultaten op, waardoor de medische wereld in 2 kampen werd verdeeld met voor- en tegenstanders van het oorzakelijk verband tussen C. pneumoniae en atherosclerose. Kritisch onderzoek van de gepubliceerde resultaten leidt tot het besluit dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband tussen C. pneumoniae en atherosclerose.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor infectieziekten. - Amsterdam, 2006, currens
Publication
Amsterdam : 2007
ISSN
1872-0811
Volume/pages
2 :2 (2007) , p. 61-67
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.06.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference