Title
**Chlamydophila pneumoniae** en atherosclerose: onvoldoende bewijs voor een verband
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Amsterdam ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor infectieziekten. - Amsterdam, 2006, currens
Volume/pages
2(2007) :2 , p. 61-67
ISSN
1872-0811
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
Gedurende de laatste 15 jaar werd veel aandacht besteed aan een mogelijk verband tussen Chlamydophila pneumoniae en atherosclerose. Daartoe werden C. pneumoniae-antistoffen in sera van patiënten met atherosclerose bepaald en werd C. pneumoniae opgespoord in aangetaste bloedvaten en in circulerende witte bloedcellen door elektronenmicroscopie, kweek, PCR en immunohistochemie. T evens werden patiënten met atherosclerose in een aantal studies behandeld met antibiotica. Deze onderzoeken leverden tegenstrijdige resultaten op, waardoor de medische wereld in 2 kampen werd verdeeld met voor- en tegenstanders van het oorzakelijk verband tussen C. pneumoniae en atherosclerose. Kritisch onderzoek van de gepubliceerde resultaten leidt tot het besluit dat er onvoldoende aanwijzingen zijn voor een oorzakelijk verband tussen C. pneumoniae en atherosclerose.
Handle