Publication
Title
Korte screening voor niet-motorische symptomen bij de ziekte van Parkinson
Author
Abstract
Naast motorische symptomen wordt de ziekte van Parkinson gekenmerkt door talrijke nietmotorische symptomen die een negatieve impact hebben op de kwaliteit van leven van de patiënt. Er bestaat reeds een korte Engelstalige vragenlijst die de patiënt zelf kan invullen, om deze niet-motorische symptomen te detecteren. Deze vragenlijst (NMSQuest) werd door ons vertaald naar het Nederlands en vervolgens in een populatie van 47 patiënten met de ziekte van Parkinson getest. De vragenlijst was begrijpbaar voor alle patiënten. De meest voorkomende niet-motorische symptomen waren nycturie (61,7%), urinaire urgency (55,3%) en slaapstoornissen (51,1%). Het aantal niet-motorische symptomen vertoonde een positieve correlatie met ziekteduur en met merkers van motorische ziekte-ernst (motorische UPDRS score en Hoehn-en-Yahr-stadium). We menen dat de Nederlandstalige versie van de NMSQuest een bruikbaar screeningsinstrument is om niet-motorische symptomen te detecteren in de klinische praktijk bij patiënten met de ziekte van Parkinson.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor neurologie en neurochirurgie. - Amsterdam, 2003, currens
Publication
Amsterdam : 2010
ISSN
1571-5930
Volume/pages
111 :2 (2010) , p. 113-118
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 30.06.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference