Publication
Title
Tegenwerpelijke verbintenissen bij samenloop? Wat niet bezwaart, moet niet worden gelicht! (noot onder Hof Gent 16 april 2009
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2009
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2009-2010), p. 1479-1483
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 30.06.2010
Last edited 12.01.2018
To cite this reference