Publication
Title
Verklankt verleden: Vlaamse muziektheaterwerken uit de negentiende eeuw (1830-1914): tekst en representatie
Author
Language
Dutch
Source (series)
Coulissen ; 1
Publication
Antwerpen : UPA , 2010
ISBN
978-90-5487-745-5
Volume/pages
230 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identifier
Creation 05.07.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference