Publication
Title
Venetië in de ogen van pelgrims: stedelijkheid en stadservaring in laatmiddeleeuwse reisverhalen uit de Nederlanden
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geschiedenis. - Groningen, 1920, currens
Publication
Groningen : Wolters-Noordhoff, 2009
ISSN
0040-7518 [print]
2352-1163 [online]
Volume/pages
122(2009), p. 134-147
ISI
000268508800001
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 06.07.2010
Last edited 03.09.2017
To cite this reference