Publication
Title
Een woonvestigingsregeling: juridische knelpunten en alternatieven in het kader van het grond- en huisvestingsbeleid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Hoorzittingen over de globale problematiek van de woonvestigingsregeling, Gedr. St., Vl.R.
Publication
1993
Volume/pages
561 :1 (1993/94) , p. 45-68
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 08.07.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference