Title
Een woonvestigingsregeling: juridische knelpunten en alternatieven in het kader van het grond- en huisvestingsbeleid
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
article
Publication
Subject
Law
Source (journal)
Hoorzittingen over de globale problematiek van de woonvestigingsregeling, Gedr. St., Vl.R.
Volume/pages
561(1993/94) :1 , p. 45-68
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Handle