Publication
Title
De arbeidsmarktpositie van (hoog)geschoolde immigranten: een vergelijkende kwantitatieve studie van autochtonen en immigranten op basis van de enquête naar de arbeidskrachten met bijzondere aandacht voor 'overkwalificatie'
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Steunpunt Gelijkekansenbeleid , 2010
ISBN
978-90-77271-54-4
Volume/pages
297 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 18.08.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference