Publication
Title
Het recht op wonen en de positie van de kansarmen op de woningmarkt of de schoonheid der wanstaltigheid
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Woonproblemen bij probleembewoners: samenlevingsopbouwcahier
Publication
1991
Volume/pages
1 (1991) , p. 3-7
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 20.08.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference