Publication
Title
Het antitheater van Antonin Artaud: een onderzoek naar de naar de veralgemeende artistieke transgressie toegepast op het werk van Romeo Castelluci en de Socìetas Raffaello Sanzio
Author
Language
English
Publication
Gent : Academia Press , 2008
ISBN
978-90-382-1273-9
Volume/pages
336 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 26.08.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference