Publication
Title
Rechtr en arbiter: living apart together?
Author
Language
Dutch
Source (book)
Macht en onmacht van de arbiter : rapporten van het colloquium van CEPINA van 28 maart 2003 / Dal, Georges-Albert. - Bruxelles, 2003
Source (series)
Cepina / Centre belge d'arbitrage et de médiation [Bruxelles]; Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie [Brussel] - Brussel; 4
Publication
Brussel : Bruylant, 2003
ISBN
2-8027-1755-3
Volume/pages
p. 311-364
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Macht en onmacht van de arbiter : rapporten van het Colloquium van CEPINA van 28 maart 2003 = L' arbitre - pouvoirs et statut
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.09.2010
Last edited 23.12.2015
To cite this reference