Publication
Title
Fysieke activiteit bij hartfalen: veilig en effectief?
Author
Abstract
Bestudeerde populatie * 2 331 patiënten, mediane leeftijd 59 jaar, 28% vrouwen, met stabiel hartfalen NYHA-klasse II tot IV en ejectiefractie ≤35%, 37% NYHA-klasse III of IV, 51% ischemie als etiologie * exclusiecriteria: ernstige co-morbiditeit of beperkingen die fysieke training onmogelijk maken, recente of geplande majeure cardiovasculaire gebeurtenissen of ingrepen, reeds gestart met fysieke training, drager van een apparaat dat verhoging van de hartslag onmogelijk maakt. Onderzoeksopzet * gerandomiseerde, gecontroleerde, multicenter (82), multinationale (3) studie * stratificatie volgens onderzoekscentrum en etiologie van hartfalen (ischemisch versus niet-ischemisch) * interventie (n=1 172): fysieke training bestaande uit 36 sessies onder supervisie (drie sessies per week, eerst 15 tot 30 minuten per sessie aan 60% van de HFR*, daarna 30 tot 35 minuten per sessie aan 70% van de HFR) met oefeningen thuis na achttien sessies onder supervisie (vijf maal per week, gedurende 40 minuten aan 60 tot 70% van de HFR), patiënten kregen trainingstoestel en toestel voor hartmonitoring * controle (n=1 159): usual care (zonder formeel trainingsprogramma) * alle patiënten kregen een educatief boekje met onder meer de aanbeveling om dagelijks gedurende dertig minuten matig intensieve activiteiten te doen * opvolging om de drie maanden gedurende de eerste twee jaar, daarna jaarlijks tot vier jaar * mediane follow-up: 30 maanden * analyse volgens intention to treat. *HFR = hartfrequentiereserve is gelijk aan de maximale frequentie bij inspanning min de frequentie bij rust. Uitkomstmeting * primaire uitkomstmaat: samengesteld eindpunt van globale mortaliteit of hospitalisatie * secundaire uitkomstmaten: globale mortaliteit, cardiovasculaire mortaliteit of hospitalisatie, cardiovasculaire mortaliteit of hospitalisatie door hartfalen. Resultaten * globale mortaliteit of hospitalisatie: 759 patiënten (65%) in de groep met fysieke training versus 796 (68%) in de controlegroep: HR 0,93 (95% BI van 0,84 tot 1,02; p=0,13); na correctie voor basiskarakteristieken met slechtere prognose: HR 0,89 (95% BI van 0,81 tot 0,99; p=0,03) * secundaire uitkomstmaten: geen significant verschil tussen beide groepen; na correctie voor basiskarakteristieken met slechtere prognose: HR voor cardiovasculaire mortaliteit of hospitalisatie: 0,91 (95% BI van 0,82 tot 1,01; p=0,09) en HR voor cardiovasculaire mortaliteit of hospitalisatie door hartfalen: 0,85 (95% BI van 0,74 tot 0,99; p=0,03). Besluit van de auteurs De auteurs besluiten dat na primaire analyse fysieke training resulteerde in een niet-significante daling van de primaire uitkomstmaat (mortaliteit of hospitalisatie) en van de secundaire uitkomstmaten. Na correctie voor de basiskarakteristieken die een slechte prognose van de primaire uitkomstmaat voorspellen, ging fysieke training gepaard met een matige maar significante reductie van mortaliteit of hospitalisatie en van cardiovasculaire mortaliteit of hospitalisatie door hartfalen. Financiering National Heart, Lung and Blood Institute Belangenconflicten Zeven van de zeventien auteurs verklaren vergoedingen te hebben ontvangen van verschillende farmaceutische bedrijven voor diverse redenen; de overigen kregen vergoedingen van de National Institutes of Health of vermelden geen belangenconflicten.
Language
Dutch
Source (journal)
Minerva : evidence-based medicine voor de eerste lijn. - Merelbeke, 2002, currens
Publication
Merelbeke : Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding , 2010
ISSN
1378-9767 [print]
2030-3645 [online]
Volume/pages
9 :3 (2010) , p. 34-35
Note
Bespreking van: OConnor CM, Whellan DJ, Lee KL, et al.: HF-ACTION Investigators: efficacy and safety of exercise training in patients with chronic heart failure: HF-ACTION randomized controlled trial. JAMA 2009;301:1439-50.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identifier
Creation 09.09.2010
Last edited 07.10.2022
To cite this reference