Title
André Otto: Het ruisen van de tijd: de theoretische geschiedenis van Jan Romein
Author
Faculty/Department
Faculty of Arts. History
Publication type
review
Publication
Subject
History
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
Volume/pages
115(2000) , p. 261-262
ISSN
0165-0505
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)