Publication
Title
André Otto: Het ruisen van de tijd: de theoretische geschiedenis van Jan Romein
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
Publication
2000
Volume/pages
115(2000), p. 261-262
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Record
Identification
Creation 13.09.2010
Last edited 22.12.2015