Publication
Title
E.H. Kossmann: Familiearchief: notities over voorouders, tijdgenoten en mijzelf
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden
Publication
2000
Volume/pages
115(2000), p. 427-428
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Record
Identification
Creation 13.09.2010
Last edited 22.12.2015